Læs vores privatlivspolitikPrivatlivspolitik

Skibs-olie holdes varm med spildvarme i stedet for kul

Fjernvarme erstatter damp fra Nordjyllandsværket i temperaturstyring af havnens olietanke

Fjernvarme erstatter damp fra Nordjyllandsværket i temperaturstyring af havnens olietanke
Det bliver fremover energi fra fjernvarmen, der holder temperaturen i de fire tanke stabil.
Fjernvarme erstatter damp fra Nordjyllandsværket i temperaturstyring af havnens olietanke
Reduktionen af CO2-udledningen ved at overgå til fjernvarme er et vigtigt skridt i fremtidssikringen af terminalen på Nørresundby-siden, siger adm. direktør Claus Holstein. Foto: Lars Horn/ Baghuset

Muligheden for at spare på CO2-udledningen og dermed gavne klimaet kan bogstaveligt talt ligge lige for.

Det kan Port of Aalborg, Aalborg Havn, fremvise et friskt eksempel på.

Den kommunalt ejede havn, der ejer og driver kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket, har taget fat på at ombygge varmetilførslen til terminalens fire 55.000 kubikmeter store tanke, hvorved de indenfor nogle måneder overgår fra at blive opvarmet via damp fra Nordjyllandsværket til at blive tilsluttet Aalborgs fjernvarmenet.

80-90 procent mindre CO2

Som konsekvens deraf vil det ikke længere være afbrænding af kul på Nordjyllandsværket, der leverer varmen, men bl.a. spildvarme fra Aalborg Portland og RenoNord.

Omlægningen vil medføre et fald på mellem 80-90 procent af den CO2-udledning, der er forbundet med opvarmningen.

- Det er endnu et vigtig skridt i fremtidssikringen af terminalen ved Nordjyllandsværket, fortæller adm. direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein.

Under alle omstændigheder skulle der findes anden metode til opvarmning af tankene, idet Nordjyllandsværket efter planen afvikles i 2028.

Reduktionen af CO2-udledningen ved at overgå til fjernvarme er et vigtigt skridt i fremtidssikringen af terminalen på Nørresundby-siden, siger adm. direktør Claus Holstein. Foto: Lars Horn/ Baghuset

Reduktionen af CO2-udledningen ved at overgå til fjernvarme er et vigtigt skridt i fremtidssikringen af terminalen på Nørresundby-siden, siger adm. direktør Claus Holstein. Foto: Lars Horn/ Baghuset

- Vi har længe vidst, at Nordjyllandsværket står foran en større transformation frem mod 2028, der blandt andet indebærer, at vi skulle finde en anden måde at opvarme vores tankanlæg på. Det kunne være gas eller træflis, men vi har set store fordele i fjernvarmen, da en stor del af fjernvarmeforsyningen i Aalborg allerede i dag kommer fra spildvarme samtidig med, at Aalborg Forsyning har store ambitioner og planer for den videre grønne omstilling, siger direktøren, der påpeger, at projektet ikke har været uden udfordringer, da det ikke er en løsning, man ser mange steder.

Det er således en udfordring at opnå en energioptimal drift af tankanlæggene og samtidig tilrettelægge forbruget i forhold til varmeforsyningens drift, hvilket nødvendiggør en relativ avanceret styring af systemet.

Tilpasses fjernvarmen

Det er dog en opgave, der lettes af, at tankanlæggene er velisolerede og derfor ikke behøver konstant varmetilførsel, hvilket gør det muligt at slække for varmetilførslen i perioder, hvor der er varmeunderskud i fjernvarmenettet.

Omvendt kan der tages varme ind perioder med overskud på varme i forsyningsnettet. På den måde kan tankene fungere lidt som en ”buffer” for Aalborg Forsyning.

Fjernvarme har 1. prioritet

Også hos den anden part i projektet, hos Aalborg Forsyning, er der glæde over initiativet.

- Hos Aalborg Forsyning har vi en ambition om at konvertere alt, der er opvarmet med kul, olie og gas til fjernvarme. Med denne konvertering ser vi et eksempel på et synligt og konkret storskala-projekt, hvor industrien tager initiativet. Det er et samarbejde, vi kun kan være meget glade for, siger direktør i Nordjyllandsværket A/S, Jesper Høstgaard-Jensen.

Stået ubenyttede hen i 15 år

En del af en større renovering Ombygningen af varmetilførslen er samtidig sidste etape af en større renovering af de fire tanke. Inden Port of Aalborg købte kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket i 2015, havde de været inaktive i 15 år.

Tankene blev i sin tid bygget til opbevaring af brændselsolie til elproduktionen på værket. I dag bruges de primært skibsbrændstof med lavt svovlindhold, som lever op til de skrappe miljøkrav i Østersøen. At tankene skal tilsluttes en varmeforsyning beror på, at olien skal opbevares ved en stabil temperatur, der varierer afhængigt af olietypen.

I dag har havnen lejeaftaler for alle fire tanke.